ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Ενημέρωση Βιβλίων Α' - Β' και Γ' κατηγορίας Κ.Β.Σ.

Επιχειρήσεις Ατομικές
Εταιρείες Ο.Ε. - Ε.Ε.
Εταιρείες Ε.Π.Ε
Εταιρείες Α.Ε.

Περιοδική Δήλωση Φ.Π.Α.
Εκκαθαριστική Δήλωση Φ.Π.Α
Προσωρινή Δήλωση Φ.Μ.Υ.
Οριστική Δήλωση Φ.Μ.Υ.
Δήλωση Ε1 Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων.
Δήλωση Ε1 Εισοδήματος Επαγγελματιών με Ε3
Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Εταιρειών Α.Ε και Ε.Π.Ε. -(συμπεριλαμβανομένου και Ισολογισμού χρήσης)

Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Εταιρειών Ο.Ε.-Ε.Ε & λοιπών Νομικών προσώπων.

Λοιπές Δηλώσεις σχετιζόμενες άμεσα με φορολογία Εισοδήματος.
Δήλωση Ε.Τ.ΑΚ Νομικών Προσώπων.
Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών-προμηθευτών.
Δηλώσεις Περαιώσεων παρελθουσών χρήσεων.

Θεωρήσεις Βιβλίων - Στοιχείων

Ενάρξεις Επιχειρήσεων
Έναρξη Ατομικών Επιχειρήσεων (Α-Β-Γ κατ. )
Έναρξη Ο.Ε.-Ε.Ε. (Α-Β-Γ κατ.)
Έναρξη Ε.Π.Ε.
Έναρξη Α.Ε. 

Ολοκληρωμένο φορολογικό σχεδιασμό
Υποβολή όλων των δηλώσεων μέσω διαδικτύου
Μηχανοργάνωση λογιστηρίων
Μισθοδοσία
Εργατικά και ασφαλιστικά θέματα
ΑΡΧΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ LINK ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΓια οποιαδήποτε απορία,
μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Τηλ: 2310 536.839 & 551.305
Κιν: 6977 404.304
Φαξ: 2310 519.870
Email:
info@anastok.gr

Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Τοκμακίδου Αναστασία. Θεσσαλονίκη
Copyright © 2011-2012, www.anastok.gr. All rights reserved.