Επιμελητήρια
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

Ασφαλιστίκα Ταμεία
ΤΕΒΕ - ΟΑΕΕ
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Τ.Α.Ν.Π.Υ. Ταμείο Ασφαλίσεως Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων
ΤΣΜΕΔΕ Τομείς Μηχανικών & Εργοληπτών Δημοσίων Εργων
ΕΤΑΑ ΤΑΜΕΙO ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΚΑΙ ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΓΕΙOΝOΜΙΚΩΝ (πρώην ΤΣΑΥ)

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
Αναζήτηση Αποτελεσμάτων Εκκαθάρισης Φορολογικών Δηλώσεων
Φυσικών Προσώπων
e-Οχήματα (δήλωση κατάστασης του οχήματος (ΚΙΝΗΣΗ - ΑΚΙΝΗΣΙΑ),
δήλωση μεταβίβαση, έλεγχος status καταχωρησης οχήματος)
Υπηρεσία Ελέγχου Εγκυρότητας Α.Φ.Μ.
ΚΕΠΥΟ
Σύστημα Επαλήθευσης Φ.Π.Α. (μπορείτε να επαληθεύσετε την εγκυρότητα του
ΑΦΜ/ΦΠΑ, που χορηγείται απο οποιοδήποτε κράτος μέλος Ε.Ε.)
Χορήγηση εντύπων μέσω διαδικτύου ή Χορήγηση εντύπων μέσω fax
Πίνακες αντικειμενικών αξιών

Υπουργεία
Υπουργείο Οικονομικών
Υπ. Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)
Γενική Γραμματεία Εμπορίου
Υπουργείο Εσωτερικών
ΑΡΧΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ LINK ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΧΡΗΣΙΜΑ LINK


Για οποιαδήποτε απορία,
μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Τηλ: 2310 536.839 & 551.305
Κιν: 6977 404.304
Φαξ: 2310 519.870
Email:
info@anastok.gr

Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Τοκμακίδου Αναστασία. Θεσσαλονίκη
Copyright © 2011-2012, www.anastok.gr. All rights reserved.